Šuša d.o.o.


Šuša d.o.o.

Osnovna delatnost Kompanije jeste rušenje graðevinskih objekata i reciklaža srušenog materijala, koji se savremenim metodama pretvara u završni agregat upotrebljiv u novom procesu proizvodnje ili za finalno planiranje i

Osnovna delatnost Kompanije jeste rušenje građevinskih objekata i reciklaža srušenog materijala, koji se savremenim metodama pretvara u završni agregat upotrebljiv u novom procesu proizvodnje ili za finalno planiranje i oplemenjivanje terena. Od osnivanja pa do danas.
Kompanija je svoju delatnost prilagođavala potrebama tržišta pa se u poslednjoj deceniji specijalizovala za zaštitu iskopnih jama, hidrotehnicke radove, sanaciju smetlišta i izgradnju sanitarnih deponija.
Iskustvo i permanentna obuka zaposlenih, oprema i tehnicko znanje u svakoj pomenutoj oblasti rezultirali su trzišnom prepoznatljivošcu Kompanije na ulasku u trideset trecu godinu postojanja.

 

http://www.susa.rs//templates/susa/images/header/default/h2.jpg

 

Kompaniju "ŠUŠA" osnovao je Nikola Šuša 1977. godine u Zadru u Republici Hrvatskoj, a danas je vode njegovi naslednici. S prelaskom u Srbiju, u glavni grad Vojvodine - Novi Sad, od male porodične firme razvija se u perspektivnu kompaniju, koja pored sedišta u svojoj zemlji, ima zastupništva na područjima Nemačke i Hrvatske, a učestvuje i na tržištima BiH i Crne Gore.

Kompanija "ŠUŠA" posluje po principima ISO 9001:2000, kojim se definišu zahtevi sistema upravljanja kvalitetom. Kompanija je u postupku uvođenja standarda ISO 14001 i OHSAS 18001. Kompanija za svoj razvoj može da zahvali izuzetnim profesionalnim i ljudskim osobinama svojih radnika.

Ime firme: Šuša d.o.o.
Adresa: Dodolska 4, Novi Sad
Radno vreme:
no image
Ime firme: Šuša d.o.o.
Telefon: 021823923
Mobilni 0658239233
E-mail: office@susa.rs
WWW: www.susa.rs