Uslovi oglašavanja na Poslovnom Katalogu Srbije 

Ovi uslovi oglašavanja predstavljaju odnos Poslovnog Kataloga Srbije (u daljem tekstu PKS) i klijenta (u daljem tekstu korisnici) koji se se oglašavaju na našem portalu.

- Oglas na sajtu Poslovnog Kataloga Srbije mogu postavljati samo registrovana pravna lica sa sedištem u Srbiji. Oglašavač GARANTUJE za tačnost svih unetih podataka.

- Kompart je vlasnik web portala Polovni Katalog Srbije.

- PKS pruža uslugu oglašavanja pravnim licima na Portalu Poslovni Katalog srbije

- PKS može bez prethodne najave da izbriše oglas ukoliko utvrdi da:

  • nije uredno i potpuno ispunio prijavu (oglas)
  • oglašavač nije pravno lice
  • sadržaj nije tačan
  • dovodi u zabludu
  • uvredljiv, vredja ili širi mržnju

 

- Korisnik u svakom trenutku može zatražiti brisanje svoje firme iz Poslovnog Kataloga Srbije slanjem maila sa e-mail adrese sa kojom je izvrsio registraciju.

Prijavom na portal dajete Vašu saglasnost da svi podaci (osim imena i prezimena) koje unesete mogu biti javni i dostupni svim posetiocima portala. Ime i prezime odgovornog lica (lice koje je prijavilo firmu) neće biti vidljivo na portalu.

Poslovni Katalog Srbije će postupati sa dužnom pažnjom i poverljivošću pridržavajući se važećih zakonskih propisa i Vaši podaci i podaci o ličnosti nikada neće biti prosleđeni trećim licima.

Prijavom na portalu dajete saglasnost da ćete primati e-mail-ove (elektronsku poštu) sa reklamama, promocijama, kampanjama... od Poslovnog Kataloga Srbije.