JEČMENICA CO DOO


JEČMENICA CO DOO

Porodična firma Ječmenica co. postoji od 1994. Konstituisana je zbog tržišne potrebe za spregom: oprema, rezervni delovi i repromaterijal - spoljna trgovina i zapošljava stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom iz prethod

Porodična firma Ječmenica co. postoji od 1994.
Konstituisana je zbog tržišne potrebe za spregom: oprema, rezervni delovi i repromaterijal - spoljna trgovina i zapošljava stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom iz prethodnih firmi.
Dalji razvoj firme vezan je za tražnju inostranih proizvoda za domaće tržište i domaćih proizvoda za inostrane kupce.
Strategija i plan razvoja našeg preduzeća je da uz maksimalnu stručnu i kreativnu snagu kojom raspolažemo odgovorimo na sve zahteve naših klijenata. To se odnosi na sve oblasti kojima se naše preduzeće bavi. Razvoj se odvija planski i temeljno uz neprekidne inovacije i praćenje svetskih tendencija. Takođe, prihvatanjem ideja naših stučnjaka i spoljnih saradnika, a naročito mlađeg kadra, dalje širimo lepezu naše ponude.

Ime firme: JEČMENICA CO DOO
Adresa: Bul. kralja Aleksandra 60, Beograd
Radno vreme:
no image
Ime firme: JEČMENICA CO DOO
Telefon: 0113242368
Mobilni 0642833851
E-mail: office@jecmenica.co.rs
WWW: www.jecmenica.co.rs