szr nesa elektro ovlasceni elektricar


szr nesa elektro ovlasceni elektricar

Popravke havarije na elektroinstalacijama, na GRO i RO ormarima kod strujomera i glavni osiguraca. Utvrdjivanje Kvara Strujomera i Kradje struje. pepravke i postavke nove instalacije , zamena i ugradnja Limitatora osiguraca kod broila u ormanu , ura

Поправке хаварије на електроинсталацијама, на ГРО ја РО ормарима код струјомера и главни осигураца. ÃÂ£Ã‘‚врђивање Квара Струјомера ја крађе струје. ÃÂ¿ÃÂµÃÂ¿Ã‘€Ð°Ð²ÐºÐµ ја поставке нове инсталације, замена и уградња Лимитатора осигураца код броила у Орману, урадња аутомацки осигураца, расвете, поставка уземљења, растерецивање по фазама на осигуразима инструментом. ÃÅ“ерењ изолације и исправност инсталације и друго.поправка спорета, бојлера, ТА пеци.Уградња Интерфона, Видеоназора ја поправке.Давање Плавог картона, атеста инсталације и уземљења за подношење У ЕПСУ за давање прикљуцка и друго. 
0112717368 0637703515 Емаил- несаелектро.кн@гмаил.цом

Ime firme: szr nesa elektro ovlasceni elektricar
Adresa: musicki, beograd
Radno vreme:
no image
Ime firme: szr nesa elektro ovlasceni elektricar
Telefon: 0112717368
Mobilni 0637703515
E-mail: nesaelektro.k.n@gmail.com
WWW: www.elektricarnesaelektro.co.rs