ASISTENT D.O.O.


ASISTENT D.O.O.

Asistent d.o.o., iz Beograda se bavi prodajom, implementacijom i podrškom visoko integrisanog ERP sistema PANTHEONTM, koji povezuje sve oblasti poslovanja: profakture kupcima, narudžbine dobavljačima, proizvodnju, robno – materijalno

Asistent d.o.o., iz Beograda se bavi prodajom, implementacijom i podrškom visoko integrisanog ERP sistema PANTHEONTM, koji povezuje sve oblasti poslovanja: profakture kupcima, narudžbine dobavljačima, proizvodnju, robno – materijalno poslovanje, kadrovsku evidenciju i obračun zarada, kao i planiranje i analizu poslovanja.

Poslovanje preduzeća je orijentisano ka integracijama informaciong sistema PANTHEONTM u poslovanje preduzeća. U središte orijentacije implementacije, postavlja se cilj podržavanja i osnaživanja poslovne strategije preduzeća, pri čemu realizacija bazira na efikasnijoj organizacijii, efikasnijoj redistribuciji resursa, izvedenom snižavanju troškova i time - povećanju prihoda preduzeća.

Preduzeće ASISTENT d.o.o. je u decembru 2008 godine primilo sertifikat za efikasnost u sistemu vođenja kvalitete ISO 9001:2008, što potvrđuje, da je poduzeće skoncentrisano posebno na efikasnost u izvršavanju zahteva korisnika, kako procesno, tako i sistemski. Zadovoljstvo korisnika je merilo za uspešnost sistema. Standard ISO 9001:2008 se nadovezuje na zakonske i regulativne normative, a ujedno i zahteva postavljanje izmerljivih ciljeva na različitom nivou sistema. Svakako se ocenjuje obuka i upravljanje kvalitetom, jer standard se temelji na procesu a ne na postupcima. Standard je građen na načelu upravljanja kvalitetom, koje danas u svetu upotrebljivaju uspešne organizacije, bez obzira na delatnost. Upravo zbog svega navedenog, standard je zapravo sažetak dobro poslovne prakse i kao takav predstavlja pomoć organizacijama – preduzećima, koja su usmerena samo prema
najboljim rezultatima.

Ime firme: ASISTENT D.O.O.
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 107, Beograd
Radno vreme:
no image
Ime firme: ASISTENT D.O.O.
Telefon: +381112691924
Mobilni +38163307073
E-mail: office@asistent.rs
WWW: www.asistent.rs