Vavilon Prevodi d.o.o.


Vavilon Prevodi d.o.o.

Kod nas možete dobiti sledeće usluge: Pismeni prevodi Pismeni prevodi sa overom sudskih tumača Konsekutivni prevodi...

Kod nas možete dobiti sledeće usluge:

  • Pismeni prevodi
  • Pismeni prevodi sa overom sudskih tumača
  • Konsekutivni prevodi
  • Simultani prevodi
  • Lektura

Pismeno prevodimo, sa ili bez overe sudskog tumača, sve vrste dokumenata, među kojima su: 

  • Lična dokumentacija: izvodi, državljanstva, diplome i dodaci, svedočanstva, punomoćja, rešenja o razvodu, potvrde, lične karte, pasoši, medicinska dokumentacija, uverenja, nastavni planovi, vize, vozačke dozvole itd. 
  • Poslovna dokumentacija: finansijski izveštaji, ugovori, bilansi stanja i uspeha, sertifikati, odluke, ugovori, tužbe, rešenja, izveštaji, web strane, uputstva, stručna dokumentacija itd.

Jezici sa kojih i na koje prevodimo su: engleski, nemački, francuski, italijanski, španski, ruski, slovenački, makedonski, hrvatski, grčki, rumunski, bugarski, mađarski, poljski, slovački.


Ime firme: Vavilon Prevodi d.o.o.
Adresa: Balkanska 46, Beograd
Radno vreme:
no image
Ime firme: Vavilon Prevodi d.o.o.
Telefon: 0116649190
Mobilni 0644030270
E-mail: vavilon.office@gmail.com
WWW: www.vavilon.rs