General Works Srbija


General Works Srbija

Sa koliko saradnika iz ranijih poslova niste više u kontaktu? - Budite u kontaktu sa starim i upoznajte nove saradnike! - Povežite se sa sadašnjim, bivšim i budućim kolegama, radnicima ili poslodavcima... 

Sa koliko saradnika iz ranijih poslova niste više u kontaktu?


- Budite u kontaktu sa starim i upoznajte nove saradnike!
- Povežite se sa sadašnjim, bivšim i budućim kolegama, radnicima ili poslodavcima...
- Stvorite poslovni krug vašeg preduzeća ili se pridružite postojećim krugovima.
- Podelite svoje ideje, slike i reference sa drugima koji sa vama dele slična interesovanja.


General Works ima mogućnost povezivanja sa društvenim mrežama koje mogu biti od značaja za vaš posao, FacebookTwitterGoogle+Linkedin. Mogućnost povezivanja je dvosmerna, General Works ka socijalnim mrežama i obrnuto. 
Vaš profil je takođe povezan sa prezentacijama vašeg preduzeća - GWorks stranicama.

Ime firme: General Works Srbija
Adresa: , Beograd
Radno vreme:
no image
Ime firme: General Works Srbija
Telefon:
Mobilni
E-mail: generalworksserbia@gmail.com
WWW: www.generalworks.rs/