Ski & Sun Travel


Ski & Sun Travel

Ponuda naše agencije sadrži izuzetno atraktivne turističke aranžmane, koji zadovoljavaju širok spektar potreba turističke klijentele. Skijajte sa nama u najprestižnijim skijaškim centrima Francuske, Italije i Austrij

Agencija Ski & Sun Travel

Turistička agencija "Ski & Sun Travel" osnovana je 24. juna 2008. godine, kao posebno privredno društvo u okviru Skijaškog kluba "Niš".

Ponuda naše agencije sadržati izuzetno atraktivne turistički aranžmane, sportsko – rekreativnog i kulturnog karaktera, koji zadovoljavaju širok spektar potreba turističke klijentele. Ski & Sun Travel nudi individualna i grupna putovanja pojedincima i organizovanim grupama turista. Našim klijentima su na raspolaganju paket aranžmani, usluge rezervacije smeštaja, savetovanja i planiranja putovanja, usluge turističkih vodiča i profesionalnih instruktora (trenera) kao i kompletna organizacija kulturnih i sportskih manifestacija.

Naziv preduzeća / Name: Preduzeće za pružanje turističkih usluga „Ski & Sun Travel“ doo Niš

Adresa / Address: Obrenovićeva bb, TPC „Gorča“, lokal M-11, 18000 Niš, Republika Srbija

Matični broj / Registry number: 20449217

PIB: 105785259

Tekući račun / Bank account: 105-20848-50 kod AIK banke

Licenca / Licence: A kategorije, broj OTP 381/2010 izdata od Agencije za privredne registre 22.02.2010. godine.

Zaposleni / Employees:
-    Bojan Milosavljević, diplomirani geograf – turizmolog
direktor
-    Marko Dimitrijević, diplomirani geograf – turizmolog
menadžer

Ime firme: Ski & Sun Travel
Adresa: Obrenovićeva bb, TPC Gorča M11, Niš
Radno vreme:
no image
Ime firme: Ski & Sun Travel
Telefon: +38118521366
Mobilni +381658489622
E-mail: office@skiandsun.co.rs
WWW: www.skiandsun.co.rs