Slovakia trading DOO


Slovakia trading DOO

VELEPRODAJA I MALOPRODAJA :SEFOVA , ORMANA ZA ORUŽJE I ORMANA ZA DOKUMENTA

Sefovi marke SAFETRONICS su izrađeni na osnovu iskustava kriminologa, hotelijera, bankara...

Proizvođač sefova marke SAFETRONICS je firma Jozef Murgaš Elektronics iz Banske Bystrice - Republika Slovačka.

Od početnih desetak tipova, asortiman obuhvata preko 100 tipova sefova, koji bi se u suštini, mogli podeliti po, oblicima, bravama, načinima bravljenja i zaključavanja – otključavanja, nameni, otpornosti na vatru:

M – mehaničko otključavanje ( ključem)

ME – elektronsko otključavanje ( 6 – to cifreni cod a kod JUMBO 2 x 6 – to cifreni cod)

Sefovi su sertifikovani od strane zavoda TREZOR TEST s.r.o.( akreditacija Europskog zavoda za standardizaciju u Briselu - dokumenat CEN ), po STN EN 1143-1 i ČSN EN 1143-1 u bezbednosne razrede 0, I, II i III, VDMA, RU, NBU ...

 • U sefovima se koriste sertifikovane brave KABA-MAUER i sertifikovane elektronske brave Safetronics i Timelock - Sophia

 • MANIPULISANJE: Šestocifreni kod = 1 milion kombinacija, resp. desetocifreni kod = milijarda kombinacija, kombinacija el. kod + ključ, beskontaktni ključ ...

 • bez spoljašnjeg izvora napajanja energijom, indikacija stava na displeju resp. pomoću Led dioda

 • varijabilno unutrašnje uređenje sefa ( police, zaključavajući ormarići, soške za oružje...)

 • sigurno i čvrsto sidrenje u pod ili zid, pomoću anker šrafova...

 • bojenje - kvalitne dvokomponentne poliuretanske boje, sa visokom otpornošću na mehanička oštećenja

 • osnovne boje – antracit i crna

 • na osnovu posebne narudžbine, moguća je isporuka u željenoj boji

 • Svi elektronski sefovi imaju MASTER ključ, za otvaranje u slučaju nužde ili blokade, bez obzira, dali je programirana ili izazvana

 • Pojedini elektronski sefovi, imaju vremensku bravu TIME DELAY

 • Svi se pričvršćuju o pod , tako da je izbegnuta bespotrebna velika težina sefa, koja bi samo otežavala transport, montažu...

 • Sve brave ( u svim sefovima su KABA- MAUER BRAVE ) su zaštićene od bušenja

 • Programiranje blokade u vanradno vreme, praznike, očitavanje datoteke-4900 radnji sa sefom ...

Kome su namenjeni sefovi?

Uobičajeno je mišljenje da su sefovi namenjeni bogatima i svima koji rade sa novcem. To je tačno, ali još tačniji odgovor bi bio, svima koji posluju sa vrednim stvarima - koje treba sačuvati.

Reč sef (engl. safe) znači sigurno mesto. U sef možete da stavite sve što želite da bude na sigurnom mestu. Posedovanje sefa uz pravilan odnos prema njegovoj nameni, unaprediće poslovanje i značajno umanjiti troškove koji nastaju zbog krađe.

Ime firme: Slovakia trading DOO
Adresa: J.Čmelika 90; M. Bogićevića 5, Stara Pazova ; Beograd
Radno vreme:
no image
Ime firme: Slovakia trading DOO
Telefon: 0117613216;022315734
Mobilni 063528550
E-mail: slovakiatrading@yahoo.com
WWW: www.sefovi.rs