Vatrosprem


Vatrosprem

Vatrosprem AD lider u protivpožarnoj zaštiti u Srbiji! Gasimo vatru od 1965. godine.

Content

Vatrosprem AD lider u protivpožarnoj zaštiti u Srbiji! Protivpožarni PP aparati,vatrogasna oprema i servis.


Pre 51. godina osnovano je društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu VATROSPREM. Gasimo vatru od 1965. godine

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, Vatrosprem pruža sledeće proizvode i usluge: zaštita od požara (protivpožarni aparati, vatrogasni aparati, vatrogasna oprema, hidrantska oprema), bezbednosti i zdravlje na radu (zaštitna obuća, zaštitna odeća, zaštita glave), zaštita okoline (oprema za odlaganje, posipni asorberi, krpe i kolutovi...), inženjering (sistemi za dojavu požara, sistemi za automatsko gašenje požara) i servis (servis vatrogasnih aparata i opreme).

O našem preduzeću najbolje govori naš rad, firme koje nam već duži niz godina ukazuju poverenje su: NIS, IDEA, "HE Đerdap" d.o.o Kladovo, Panonske termoelektrane-toplane, TENT, Dijamant, MUP Sektor za vanredne situacije i dr.detaljnije o nama ]

Ime firme: Vatrosprem
Adresa: Slobodana Jovića 3, Beograd
Radno vreme:
no image
Ime firme: Vatrosprem
Telefon: +381113989227
Mobilni
E-mail: web@vatrosprem.rs
WWW: www.vatrosprem.rs