KONTROL SISTEM doo


KONTROL SISTEM doo

Pored opisa naših knjigovodstvenih usluga na ovim stranicama nudimo Vam preuzimanje obrazaca, modela ugovora, zakona, uredbi, pravilnika i odluka koji regulišu poslovanje privrednih subjekata.

POSETITE NAS NA www.kontrolsistem.rs

* savetovanje u vezi sa oblikom registracije i predočavanje prednosti i mana registracije preduzetnika i pravnih lica

* izračunavanje troškova registracije  i naknadnih mesečnih obaveza

* konsultacije oko naziva firme, kao budućeg identiteta Vašeg poslovanja i proveravanje zauzetosti naziva ili sličnosti sa drugim nazivima u APR-u

* provera zauzetosti i registracija domaćih i međunarodnih internet domena (naziva internet sajtova) u skladu sa registrovanim nazivom firme ili delatnošću u APR-u, brendom, promocijom i slično (opciono)

* određivanje sedišta firme na osnovu koga će lokalna poreska uprava odrediti i visinu lokalne komunalne takse za isticanje firme, a kod paušalaca će zavisiti i visina osnovice za doprinose i poreze

* određivanje šifre pretežne delatnosti firme i provera da li je za tu delatnost potrebna prethodna ili naknadna saglasnost nadležnih organa, a kod paušalaca će zavisiti i visina osnovice za doprinose i poreze

* uplata naknada za registraciju i overu dokumenata

* kompletiranje osnivačkih akata, overenih OP obrazaca, kopija ličnih dokumenata i slično

* podnošenje jedinstvene registracione prijave osnivanja u Agenciju za privredne registre

* izrada pečata firme u skladu sa nazivom i sedištem nakon izvršene registracije od strane APR-a

* pomoć oko otvaranja tekućeg računa u poslovnoj banci i izbora servisa elektronskog bankarstva

* sklapanje ugovora o knjigovodstvu koji se prilaže za poreski dosije u Poreskoj upravi

* sastavljanje akontacione poreske prijave za porez na dobit/dohodak i predviđanje oporezive dobiti

* formiranje poreskog dosijea u Poreskoj upravi sa svom pratećom dokumentacijom odnosno kopijama rešenja, ugovora i sl.

* podnošenje zahteva za upis u registar obveznika poreza na dodatu vrednost (opciono)

* podnošenje zahteva za paušal (opciono za preduzetnike)

* prijava tekućih računa poslovnih banaka u APR-u (i pib-a ako nije dodeljen prilikom registracije)

* prijava osnivača/članova i radnika i članova porodice u Socijalno (Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fond za zdravstveno osiguranje)

* upis u registar poslodavaca u Poreskoj upravi

* predaja obaveštenja inspekciji rada o početku rada

* prijava za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme u lokalnu poresku upravu

* prijava za naknadu korišćenje građevinskog zemljišta u lokalnu poresku upravu

Ime firme: KONTROL SISTEM doo
Adresa: DANILA KIŠA 44/1/5, NOVI SAD
Radno vreme:
no image
Ime firme: KONTROL SISTEM doo
Telefon: 021545236
Mobilni
E-mail: info@kontrolsistem.rs
WWW: www.kontrolsistem.rs