Menadzment centar Modus Vivendi


Menadzment centar Modus Vivendi

Dugoročna strategija Modus Vivendi je da kroz projekte održivog razvoja doprinese ostvarenju misije i vizije kao i celokupnom napretku okruženja i to kroz: - Pružanje konsultanskih usluga iz oblasti menadžmenta i savremenog poslovanja,

Dugoročna strategija Modus Vivendi je da kroz projekte održivog razvoja doprinese ostvarenju misije i vizije kao i celokupnom napretku okruženja i to kroz:
- Pružanje konsultanskih usluga iz oblasti menadžmenta i savremenog poslovanja,
- Stimulisanje primene rezultata istraživanja u oblasti menadžmenta i implementacije najboljih primera u poslovnu praksu i nastavno-obrazovni proces,
- Učestvovanje u svim vidovima društvenog života, a posebno u onim segmentima koji se tiču unapređenja kvaliteta života i rada primenom savremenih metoda i tehnika menadžmenta,
- Organizovanje predavanja, obuka i treninga vodećih svetskih stručnjaka iz oblasti menadžmenta,
- Saradnja sa školama, fakultetima, institutima i drugim obrazovnim ustanovama i pojedincima,
- Saradnja sa međunarodnim društvima i institucijama u oblasti menadžmenta, i izdavanje štampanog i drugog edukativnog i propagandnog materijala iz oblasti menadžmenta.

Ime firme: Menadzment centar Modus Vivendi
Adresa: , Beograd
Radno vreme:
no image
Ime firme: Menadzment centar Modus Vivendi
Telefon:
Mobilni 0648262171
E-mail: info@modusvivendi.org.rs
WWW: www.modusvivendi.org.rs