S.Z.R."KN ELEKTRO"


S.Z.R."KN ELEKTRO"

KN ELEKTRO se bavi renoviranjem i adartacijama svih objekata sistemom "ključ u ruke", pored toga bavimo se i izvođenjem elektro radova jake i slabe struje, gromobranskim instalacijama, svetlećim reklamama, servisom svih el. aparata...

KN ELEKTRO se bavi renoviranjem i adartacijama svih objekata sistemom "ključ u ruke", pored toga bavimo se i izvođenjem elektro radova jake i slabe struje, gromobranskim instalacijama, svetlećim reklamama, servisom svih el. aparata u industriji i kućanstvu.

Ime firme: S.Z.R."KN ELEKTRO"
Adresa: Mike Mitrovića 5, Beograd
Radno vreme:
no image
Ime firme: S.Z.R."KN ELEKTRO"
Telefon: 0113546036
Mobilni 0603546036
E-mail: office@knelektro.wh.rs
WWW: www.knelektro.wh.rs