Geodetski biro MERIDIJAN


Geodetski biro MERIDIJAN

Geodetska merenja u gradjevinarstvu, masinstvu, ostala geodetska merenja...

Geodetski biro „MERIDIJAN“ je svoju osnovnu delatnost bazirao na geodetskim merenjima prevashodno u oblasti građevinarstva i mašinstva . Smatramo da smo specijalizovali ove poslove, obzirom da postojimo od 1994 godine, i sve svoje stručne kapacitete i geodetsku opremu smo podredili tim poslovima.

Naše partnerske firme pratimo tokom radova od snimanja terena za potrebe projektovanja, preko praćenja radova, pa sve do snimanja izvedenog stanja. Nezavisno od vremenskih prilika i lokacije radilišta uvek smo prisutni na terenu kako bi smo saradnicima omogućili što efikasniji rad.

Ovakav pristup omogućava nam potpunu kontrolu posla, a našim saradnicima sigurnost u poslu i visok kvalitet radova.

Prilikom izvođenja radova koristimo najsavremeniju geodetsku opremu marke LEICA GEOSYSTEMS i SOKKIA.

Software kojim raspolažemo nudi nam mogućnost lakog manipulisanja snimljenim podacima i generisanje raznih tipova izveštaja, što sve zajedno rezultira efikasnim i kvalitetnim obavljanjem poslova uz nisku cenu rada.

Ime firme: Geodetski biro MERIDIJAN
Adresa: Svetozara Miletica 6, Novi Sad
Radno vreme:
no image
Ime firme: Geodetski biro MERIDIJAN
Telefon:
Mobilni 063505493
E-mail: meridijangeo@yahoo.com
WWW: www.geodezija.co.rs