Beton plus d.o.o.


Beton plus d.o.o.

Proizvodnja i transport gotovog betona.

Fabrika betona poslednje generacije renomiranog svetskog proizvodjača LIEBHERR trenutno predstavlja najmodernije postrojenje u Srbiji. Kvalitet naših proizvoda i usluga ogleda se u tome što smo u roku od samo godinu dana udvostručili naše kapacitete i proširili našu ponudu. Dnevni kapacitet naše fabrike betona je 1000 m3.

Privredno društvo Beton Plus proizvodi, prevozi i ispumpava beton u skladu sa najnovijim tehničkim dostignućima.

Svi procesi su u potpunosti automatizovani i u skladu sa ekološkim standardima. Doziranje vode, cementa i vlažnosti materijala vrši se korišćenjem elektronskih vaga i adekvatnih sondi za merenje vlažnosti čime se postiže konstantan kvalitet najvišeg standarda.

Ime firme: Beton plus d.o.o.
Adresa: Savski nasip 1-3, Beograd
Radno vreme:
no image
Ime firme: Beton plus d.o.o.
Telefon: 0112282887
Mobilni 063577000
E-mail: betonpls@verat.net
WWW: www.betonplus.co.rs