MERION D.O.O.


MERION D.O.O.

Plasman opreme za gas.Zastupanje i distribucija opreme vrhunskih firmi u oblasti propan butana.Davanje tehničkih saveta za izbor i ugradnju opreme u instalacijama tečnog naftnog gasa - propan butana.

Plasman opreme za gas.Zastupanje i distribucija opreme vrhunskih firmi u oblasti propan butana (regulatori pritiskagasa, ventili sigurnosti, armatura rezervoara, magnetni merači nivoa, isparivači gasa).

Davanje tehničkih saveta za izbor i ugradnju opreme u instalacijama tečnog naftnog gasa - propan butana.

Ime firme: MERION D.O.O.
Adresa: Palmira Toljatija br.11, Beograd
Radno vreme:
no image
Ime firme: MERION D.O.O.
Telefon: 0113196372
Mobilni 0641378913
E-mail: merion@beogrid.net
WWW: www.merion.rs