ActivaGrupaSystem


ActivaGrupaSystem

www.activagrupa.rs DUGOROČNI ZAKUP NEKRETNINA - Nema kamate, visina mesečne rate je ista u svim delovima otplate u Eurima - Nema ograničenja po pitanju mesečnih primanja zakupca. -Zakupac nema ogranicenja po pitanju kreditne zaduženosti.

Home

Activa Grupa System d.o.o. osnovana je sredinom leta 2011 godine kao srpska firma sa sedištem u Novom Sadu. Firma postoji kao samostalno pravno lice iako je osnivač i većinski vlasnik ista osoba u istim firmama u državama Slovenije, Hrvatske, Moldavijie i BIH.

Activa Grupa System d.o.o. produkt je dugogodišnjih pozitivnih i negativnih iskustava u posljednih 30-ak godina kao i najnovijih trendova na tržištima država Evropske Unije.

Osnovna delatnost Activa Grupa System je zakup i rad sa nekretninama i pokretnostima.
Naime Activa Grupa System pruža uslugu dugoročnog zakupa nekretnina (40 godina) i pokretnosti (10-15 godina) sa pravom otkupa. Naime ova usluga je namenjena svim fizičkim i pravnim licima po uslovima koji klijentima najviše odgovaraju. Tako da ukoliko klijent, fizičko ili pravno lice, želi da se obaveže na korišćenje nekretnine nisu mu potrebni žirant, kreditna sposobnost, isečak od plate, starosno doba, trenutna kreditna opterećenost. Dovoljno je samo da dostavi od dokumentacije fotokopiju svog pasoša i stvara mu se mogućnost korišćenja nekretnine kako na teritoriji Republike Srbije, tako i u bilo kojoj drugoj zemlji koja nije poprište ratnih dešavanja. Naša usluga nije kreditna, niti lizing i ne postoji kamata u dugoročnom zakupu, što našu ponudu izdvaja u odnosu na slične pošto je zakup tokom čitavog perioda fiksan i nije podložan promenama. Promene nastaju isključivo ukoliko stranka želi da uzme još koju nekretninu ili zameni objekat najma, za veći ili manji, i na taj način povećava ili smanjuje najam.

Usluga koja je do sada bila dostupna u zemljama Evropske Unije i zemljama Severno Američkog kontinenta od sada je dostupna i za VAS.

DUGOROČNI ZAKUP S PRAVOM KUPOVINE - Nema kamate, visina mesečne rate je ista u svim delovima otplate u Eurima - Nema ograničenja po pitanju mesečnih primanja zakupca. -Zakupac nema ogranicenja po pitanju kreditne zaduženosti, hipoteka, starosti, nije potreban žirant ili stalno zaposlenje, - Moguće su dogovorene zamene veličina i namena nekretnina (mesto, veličina, sadržaj) - Uz već postojeću nekretninu, moguće je uzimati veći broj nekretnina po istom principu. - U slučaju smrti nosioca zakupa, buduće vlasništvo nad objektom prenosi se na zakonskog naslednika/pravnog nosioca - Dozvoljen je podzakup nekretnine. - Sigurnost nosioca zakupa je upis u zemljišnu knjigu kao zakupca (teret) na rok iz Ugovora. -U zemljišnu knjigu upisuje se prava zakupa Zakupca (kao teret), na rok koji je sklopljen Ugovorom o dugoročnom zakupu nekretnine. Activa Grupa System
pretvara Vasu pasivu u aktivu.

Ime firme: ActivaGrupaSystem
Adresa: Futoska 19, Novi Sad
Radno vreme:
no image
Ime firme: ActivaGrupaSystem
Telefon: +381216330162
Mobilni +381656510155
E-mail: activagrupasystem@gmail.com
WWW: www.activagrupa.rs