Kamena Kolonija


Kamena Kolonija

Negovanje starih zanata, umetnička obrada kamena, mozaici, skulpture, galerijska i aukcijska prezentacija i prodaja umetničkih i unikatnih predmeta, škola za izučavanje i negovanje kamenarskih tehnika i zanata.

Negovanje starih zanata, umetnička obrada kamena, mozaici, skulpture, galerijska i aukcijska prezentacija i prodaja umetničkih i unikatnih predmeta, škola za izučavanje i negovanje kamenarskih tehnika i zanata.

Ime firme: Kamena Kolonija
Adresa: Rovinjska 12, Beograd
Radno vreme:
no image
Ime firme: Kamena Kolonija
Telefon: +381112880593
Mobilni +381631066616
E-mail: kamenakolonija@gmail.com
WWW: www.kamenakolonija.co.rs