SOURCE d.o.o.


SOURCE d.o.o.

SOURCE d.o.o.je profesionalna agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja u Srbiji (uključujući Kosovo) i Crnoj Gori. Agencija sprovodi istraživanja primenom različitih metoda i tehnika prikupljanja podataka..

SOURCE d.o.o.je profesionalna agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja u Srbiji (uključujući Kosovo) i Crnoj Gori. Agencija sprovodi istraživanja primenom različitih metoda i tehnika prikupljanja podataka kako kvantitativnih (face to face anketiranja, CATI), tako i kvalitativnih (fokus grupe, dubinski intervjui), kao i usluge unosa i obrade podataka.

Ime firme: SOURCE d.o.o.
Adresa: Kneza Miloša 25, stan br. 8, Beograd
Radno vreme:
no image
Ime firme: SOURCE d.o.o.
Telefon: 0113066550
Mobilni
E-mail: source@tsbest.net
WWW: www.source.rs