Kestrel nekretnine


Kestrel nekretnine

* Posredovanje u prometu nekretnina sa posebno specijalizovanom ponudom :  Kuća. Salaša.  Poljoprivrednih imanja. Vikendica.  Zemljišta.  Privrednih objekata. ...

# Razgledanje nekretnina.
# Prezentacija ponude - potražnje nekretnina.
# Pregovori, priprema i dovođenje u vezu sa zainteresovanim klijentima.
# Pregled vlasničke dokumentacije.
# Kontrola isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla.
# Postupak pripreme za zaključivanje ugovora o kupoprodaji.
# Izrada ugovora u saradnji sa advokatskom kancelarijom.
# Pravno zastupanje po sudskom opunomoćenju klijenta.
# Praćenje i informisanje postupka uknjižbe i prenosa vlasništva.
# Primopredaja poseda.
# Prepis racuna za elekticnu energiju i prenos na novog vlasnika.
# Prezentacija na web stranici i na internetu.
# Na poseban zahtev klijenta vršimo sve ostale vrste usluga po dogovoru.

Ime firme: Kestrel nekretnine
Adresa: Lugovo 18, Sombor
Radno vreme:
no image
Ime firme: Kestrel nekretnine
Telefon:
Mobilni 0644933311
E-mail: kestrel@torent.rs
WWW: www.kuca.org.rs