Prevodilačka agencija Freya


Prevodilačka agencija Freya

Prevodilačka Agencija Freya pruža sve svrste prevodilačkih usluga sa i na engleski jezik, verbalno i pisano, za potrebe održavanja konferencija, samita, sajmova, inokorespondencije, kao i usluge konsaltinga i zastupništva za inostran

Komunikacija je preduslov za rast i razvoj ljudskog društva u celini, država i privrednih subjekata. Bez jasne, dvosmerne komunikacije nije moguće ostvariti saradnju. Problemi nastaju kada partneri ne govore istim jezikom.

Naša je misija da omogućimo komunikaciju bez prepreka između partnera u međunarodnom poslovanju, bilo u pisanom ili verbalnom obliku, kroz prevod dokumentacije, seminara, konferencija, sastanaka i drugih događaja.

Naša delatnost

Obostrani prevod za srpski i engleski jezik. Mi obezbeđujemo kompletno prevodilačko rešenje za širok spektar korisnika, posebno prilagođeno zahtevima i potrebama svakog individualnog klijenta.

Naš tim

Prevod konferencija

Čine osobe sa višegodišnjim profesionalnim iskustvom u oblasti pisanog, simultanog i konsekutivnog prevoda. Formalno obrazovanje, značajno praktično iskustvo i dodatno usavršavanje čine osnovu za uspešno kreiranje neophodnog mosta komunikacije između partnera iz različitih zemalja.

Naš cilj

Da svojim klijentima ponudimo vrhunski kvalitet usluge koji u potpunosti odgovara njihovim poslovnim potrebama.

Ime firme: Prevodilačka agencija Freya
Adresa: Vojvode Stepe 27, 11300 Smederevo
Radno vreme:
no image
Ime firme: Prevodilačka agencija Freya
Telefon:
Mobilni 0631991853
E-mail: office@freya.co.rs
WWW: www.freya.co.rs