Studio za edukaciju i vrhunska dostignuća


Studio za edukaciju i vrhunska dostignuća

Nedostajuća karika u lancu ka postizanju dobrog zdravlja, sreće, zadovoljstva, uspeha...

Tehnika Emocionalne Slobode
EFT (Emotional Freedom Technique)


Nedostajuća karika u lancu ka postizanju dobrog zdravlja, sreće, zadovoljstva, uspeha...


Zamislite na moment isceljujuću tehniku koja je u kratkom roku postala izuzetno cenjena među hiljadama konvencionalnih i alternativnih terapeuta u mnogim zemljama sveta. Zamislite nadalje da ona ne traži nikakvu opremu, hirurške zahvate ili korišćenje lekova. Teško je i poverovati da tako šta postoji, ali ipak postoji i zove se Tehnika Emocionalne Slobode (EFT - Emotional Freedom Technique).
EFT je baziran na klasičnim principima akupunkture i moderne Ajnštajnove teorije. Tehnika se sastoji od jednostavne procedure tapkanja akupunkturnih tačaka bez nelagodnosti akupunkturnih igala. Kod pravilne primene tehnike dolazi do brzog podešavanja energetskih meridijana dok je klijent pažljivo mentalno podešen na ono što je u osnovi problema. Na ovaj način je uspostavljena važna veza između uma i tela.
Mnogi je zovu i emotivna akupresura ili psihološka akupresura, a pripada novoj oblasti koja se zove Energetska Psihologija.
Pored toga što je tehnika najviše primenjivana na emotivnim problemima koji su često uzročnik zdravstvenih problema, sve više se koristi u mnogim drugim oblastima. Principi su isti, a znanje korisnika u oblasti primene tehnike, kao i umetnički deo veštine same tehnike, je ono što čini razliku u kvalitetu seansi i dobijenim rezultatima.


Kome može koristiti ova tehnika? 


EFT je pokazao impresivna poboljšanja u širokom spektru problema uključujući:


* Traumatična sećanja
* Regulisanje stresa
* Strahovi i fobije
* Vaspitavanje dece
* Zavisnosti
* Širok spektar fizičkih problema
* Ublažavanje i prevazilaženje bolnih stanja (uključujući i hroničan bol)
* Sopstveni imidž
* Lična dostignuća
* Biznis dostignuća
* Dostignuća u prodaji
* Sportska dostignuća
* Rad sa životinjama


Gary Craig, osnivač EFT-a kaže: "Probajte na svemu!"


Naše negativne emocije su velik doprinosioc većini fizičkih bolova i oboljenja. Zar to nije zastrašujuće? Velika stvar je ta, da postoji način da se to reši. Neodstajuća karika je konačno pronađena i brzo se širi.


Master trening u Denver-u, USA, avgusta 2006. Gary Craig i Jasmina Kovačev


Tri glavne oblasti EFT primene


EFT može eliminisati bilo koji emotivni intenzitet koji ne želite da imate i koji vas na bilo koji način ograničava, ili vam smeta u vašem svakodnevnom životu.


EFT može eliminisati verovanja koja ste usvojili kao rezultat kondicioniranja od strane vaših roditelja, vršnjaka, učitelja, društva, koja vam ne idu u prilog tj. verovatno vam štete, ili bar odmažu da postignete ono što pokušavate da postignete.  Npr.: Šećerna bolest je deo naše porodice; novac je koren svog zla; ako nemate bolove nakon 40 godina života, bolje se uštinite da budete sigurni da ste još živi; treba teško raditi da bi se zaradilo novac… Da li vam je nešto od ovog poznato? Da li želite da živite život onih čije programe ste usvojili? Sigurno bi bilo bolje da imate sopstveni sistem verovanja koji vam koristi.


EFT se može koristiti za postizanje novih ciljeva kao i “ugradnju” novih lepih emotivnih stanja nakon uklanjanja negativnih.


Kako vi možete osetiti koristi EFT-a


* Privatne seanse (lokacija nije bitna)
* Seminari EFT-a
* Tematski seminari ili treninzi
* Kombinacija bilo koja od gore tri navedena načina

Ime firme: Studio za edukaciju i vrhunska dostignuća
Adresa: ,
Radno vreme:
no image
Ime firme: Studio za edukaciju i vrhunska dostignuća
Telefon:
Mobilni
E-mail: efthelp@gmail.com
WWW: www.TehnikaEmocionalneSlobode.com