"KOPI-TRANSPORT" DOO.


"KOPI-TRANSPORT" DOO.

Međunarodni i unutrašnji prevoz robe auto-cisternama i prevoz kontejnera. CMR osiguranje robe, pokriće štete do 300000 EUR-a. Licenca za medjunarodni transport. Profesionalni vozači. EURO 3 vozila, prohromske cisterne.

Preduzeće “KOPI-TRANSPORT” DOO posluje od 2001 godine. Prvobitno sedište preduzeća bilo je u Beogradu, dok se danas sedište preduzeća nalazi u Ugrinovcima, par kilometara od Batajnice i nekoliko kilometara od centra Beograda.

Od samog osnivanja preduzeće posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću u 100% privatnom vlasništvu. Osnovna delatnost preduzeća od osnivanja pa do danas je prevoz robe u drumskom saobraćaju. U periodu od 2001 do 2004 godine delatnost je bila zasnovana na transportu robe šleperima i to uglavnom u unutrašnjem saobraćaju. 2004 godine dolazi do promene vlasničke strukture. Preduzeće preuzima sadašnji vlasnik i od tada dolazi do značajnih promena u preduzeću. Promenjen je dotadašnji način poslovanja, izmenjena kadrovska struktura, ali i modernizovan vozni park.

Delatnost preduzeća i dalje ostaje prevoz robe u drumskom saobraćaju, ali s’ obzirom da smo početkom 2005 godine ispunili sve neophodne uslove za dobijanje uverenja o ospsobljenosti za obavljanje međunarodnog transporta robe dolazi do preorijentacije delatnosti. Od tada se bavimo iključivo organizacijom transporta i transportom tečnih tereta u međunarodnom saobraćaju. Za ovu vrstu transporta posedujemo sve neophodne sertifikate, uverenja i dozvole, ali i vozni park opremljen po svim standaridima EU. Sarađujemo sa velikim brojem transportnih kompanija tako da smo u svakom trenutku u mogućnosti da prihvatimo i najzahtevnije ture.

Od sredine 2008 godine počeli smo saradnju sa transportnom kompanijom “MDS-PLUS” DOO. koja je nova na tržištu i od tada smo u mogućnosti da korisnicima naših usluga ponudimo i kompletnu organizaciju i prevoz kontejnera, specijalnim prikolicama, tzv. kontejnerkama. Pored transportnih kompanija sa kojima godinama uspešno sarađujemo imamo uspešnu saradnju i sa velikim proizvođačima, uvoznicima i izvoznicima za koje svakodnevno obavljamo najrazličitije transporte. Uspešno sarađujemo sa proizvođačim, uvoznicima i izvoznicima hemije i hemijskih proizvoda, nafte i naftnih derivata, prehrane i prehrambenih proizvoda i svim ostalima koji imaju potrebu za angažovanjem cisterni za prevoz tečnih tereta.

Od samog osnivanja pa do danas poslujemo sa pozitnivnim finansijskim rezultatom i ostvarujemo konstantan rast poslovanja. Dugoročni planovi su usmereni ka modernizaciji i proširenju voznog parka, ali ukoliko to uslovi budu dozvoljavali planiramo i proširenje postojeće delatnosti. Katkoročne planove smo usmerili ka uspostavljanju saradnje sa novim klijentima, ali i proširenju saradnje sa postojećim. U skladu sa našim motom korisnicima naših usluga želimo da pružimo brz, pouzdan, profesionalno odrađen, ali pre svega siguran transport.

Ime firme: "KOPI-TRANSPORT" DOO.
Adresa: Zemunska 149, Ugrinovci
Radno vreme:
no image
Ime firme: "KOPI-TRANSPORT" DOO.
Telefon: 0118408316
Mobilni 063244980
E-mail: office@kopi-transport.co.rs
WWW: www.kopi-transport.co.rs